Nhà trường đã triển khai lao động, dọn dep vệ sinh, kiểm tra sửa chữa cơ sở vật chật, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp và công tác phòng dịch covid - 19 chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021.

Để chuẩn bị cho năm học mới, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo H'ra đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia lao động, dọn vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường ở điểm chính và các phân hiệu như: Trồng hoa, trồng rau, sửa chữa mái che, mái nhà, lau dọn trong và ngoài lớp và đặc biệt là công tác phòng dịch covid - 19.

Sau đây là một số hình ảnh của nhà trường trong công tác chuẩn bị cho năm học mơi 2020 - 2021